Tűzcsap típusok

Tűzcsapnak nevezzük milyen olyan speciális föld felszíni vagy föld alatti vízcsapot, amelyet tűz oltására használnak fel. Ilyen tűzcsapok általában utcai használati pontokról beszélünk. Nincs lehetőség a vízmennyiség vagy a víznyomás szabályozására. Ez közvetlen hozzáférést biztosít a tűzoltást végző szakemberek számára.

Tűzcsap típusok:

  • Föld alatti tűzcsap
  • Föld feletti tűzcsap
  • Fali tűzcsap
  • Száraz tűzcsap
Föld alatti tűzcsap

Föld alatti tűzcsap

Öntvényházas föld alatti tűzcsap. Települések közművesített vízhálózatába építve, elsősorban tűzvédelmi célokra szolgál, de felhasználható vízvételre, továbbá a vízhálózat átöblítésére és légtelenítésre is. Forgalmazunk alacsonyabb és magasabb árkategóriájú termékeket is, árajánlatkérés esetén mind a kettő opcióra küldünk árat.

Föld feletti tűzcsap

Föld feletti tűzcsap

Öntvényházas és acélházas föld feletti tűzcsap. Települések közművesített vízhálózatába építve, elsősorban tűzvédelmi célokra szolgál, de felhasználható vízvételre, továbbá a vízhálózat átöblítésére és légtelenítésre is.

Fali tűzcsap

Fali tűzcsap

A fali tűzcsapok általában a sugárcsővel szerelt tömlő és a beépített oltórendszer száraz vagy száraz/nedves vezetékei között teremtenek kapcsolatot.

Nedves fali tűzcsap

A művelet során dokumentálni, illetve igazolni kell a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, a kifolyási nyomást, a tűzcsap vízszállításának mennyiségét és a víztelenítő rendszer működését.

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák felülvizsgálatok elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. A felülvizsgálatot a tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

 

Száraz tűzcsap

Magasabb épületeknél a tűzoltáshoz nem lenne elegendő az utcai tűzcsapnál rendelkezésre álló hálózati víznyomás, illetve az épület magassága indokolhatja, hogy ezeknél az épületeknél „száraz tűzcsap”-ot létesítenek, ami arra szolgál, hogy arra rácsatlakozva a tűzoltóság az oltáshoz szükséges vizet feljuttassa a magasabb emeletekhez. Az épületen belül erre a célra külön „felszálló, száraz” vízvezetéket létesítenek az épület megépítésekor (ezt megkülönböztető felirattal és piktogrammal jelölik), amiben alapesetben nincsen víz. Tűz esetén a tűzoltást végző tűzoltó erre a pontra csatlakozik rá, míg alul, a földfelszíni csatlakozási ponton nagy nyomással vizet juttatnak be. A száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt legalább évenként kell felülvizsgálni, és ötévenként a teljes rendszert nyomáspróbázni. Félévente üzemeltetői ellenőrzést kell végezni, amit a naplóban rögzíteni szükséges

 

Tüzivíz tárolók

A tüzivíz tárolók felülvizsgálatáról és ötévenkénti teljes körű karbantartásukról az OTSZ 54/2014(XII.5.) BM rendelet 274. § és 275. § paragrafusai rendelkeznek.

A féléves tüzivíz medence ellenőrzése során megvizsgáljuk a tárolók vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát.
A szívóvezetékek állapotát és a lábszelep működőképességét próbaszivattyúzással ellenőrizzük, amiről jegyzőkönyvet készítünk.

Ha a tüzivíz tározó ellenőrzése során úgy ítéljük meg hogy a szűrőkosár annyira rozsdás hogy már használhatatlan, akkor árajánlatot adunk a cserére és mielőbb elvégezzük a szűrőkosár cseréjét. A tüzivíz tározó karbantartása során fény derülhet a csövek túlzott rozsdásodására is, melyek cseréjét is vállaljuk.

Tűzcsap szekrények

Föld alatti tűzcsapszekrény és szerelvényei

Föld alatti tűzcsapszekrény és szerelvényei

Föld feletti tűzcsapszekrény és szerelvényei

2

1 collos, D-25 komplett tűzcsapszekrény merevtömlős kivitel

Kép4

Fali tűzcsapszekrény és szerelvényei

Fali tűzcsapszekrény és szerelvényei

Száraz tűzcsapszekrény

Kép5

Készüléktartós tűzcsapszekrény

6

Tűzcsap csere

Vállajuk az egész ország területén a föld alatti tűzcsapok cseréjét, a föld feletti tűzcsapok cseréjét és a fali tűzcsapok cseréjét és újak telepítését.

 

Tűzcsapok ellenőrzése, nyomáspróbája

Az épületben lévő tűzcsapokat legyen szó fali, föld alatti vagy föld feletti készülékekről rendszeresen felül kell vizsgálni. Ez a vizsgálat az az eszköz fajtájától függően változhat, melyet évente meg kell ismételni.

A szerelvényszekrények és tartozékait legalább fél évente kell felülvizsgálni és évente teljeskörűen. Mivel nyomásnak vannak kitéve, ezért 5 évente nyomáspróbának is alá kell vetni, amikor elszállítjuk és éles körülmények között kipróbáljuk az eszközt. Ez azért fontos, hogy ne gond esetén derüljön ki, ha például lyukas a tűzoltótömlő.

Meglévő föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.

Korábbi munkák

Egy régi, meglévő tüzivíz tározó szívócsonkjának kiépítése:

Tüzivíz tározó karbantartása során derült ki hogy a betonfal mögötti szűrőkosár rozsdás és mennyire rossz állapotban van, így sürgősen cserére szorult:

 

Föld feletti tűzcsap csere: