Hő-, és füstelvezető rendszer időszakos ellenőrzése igen fontos az életvédelmi szempontok biztosítása és a menekülési útvonalak, lépcsőházak fenntarthatósága érdekében vagy egy tűzkár bekövetkeztekor.

Ezen rendszerek féléves rendszerességi ellenőrzését az OTSZ 54/2014. (XII.05.) BM rendelet 18. számú melléklete írja elő. A hő-, és füst elleni Tűzvédelmi Műszaki Irányelvet a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozta ki a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 3/a § (2) bekezdése alapján.

Vállaljuk sérült, megrongálódott, nem rendeltetésszerűen működő hő-és füstelvezető ablakok javítását , ha kell cseréjét.